Mgr. Radana Rovena Štěpánková

psycholog – psychoterapeut – lektor – kouč – Praha

tel.: +420 777 588 352

V současné době pečuji o duševní zdraví a harmonické vztahy ve své soukromé praxi v Praze a Nymburce, zároveň pracuji jako externí vyučující na pedagogické fakultě Univerzity Hradce Králové, spolupracuji se vzdělávacími agenturami a spolupracuji s Lázněmi Poděbrady. Ráda své klienty učím, jak dosahovat vnitřní a vztahové homeostázy. Moje praxe čerpá jak ze znalostí klasické psychologie tak z alternativních oborů péče o zdraví a osobnostní rozvoj.
Po promoci na UK v Praze jsem absolvovala psychoterapeutický výcvik v individuální i skupinové psychoterapii, další teoretické vzdělávání v oblasti psychoterapie při Společnosti pro psychoterapii a rodinnou terapii České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, výcvik v rodinných konstelacích, výcvik v imaginativních technikách, výcvik v arteterapii a řadu seberozvojových workshopů (např. logoterapii, focusing, léčba poruch příjmu potravy, meditace jako cesta, krizová intervence).
V oblasti péče o duševní zdraví pracuji již sedmnáct let, po škole jsem získavala zkušenosti v psychoterape­utické praxi v Pedagogicko psychologické poradně Nymburk, kde jsem se převážně věnovala práci s rodinou a mládeží. Byla autorem a hlavním realizátorem prožitkových seberozvojových a komunikačních výcviků pro mládež, adaptačních kurzů pro střední školy, autorem antistresových programů pro učitele.
Několik let spolupracuji s firmami jako lektor pro semináře soft skills dovedností.